Showing posts with label Cebuano Funny Quotes. Show all posts
Showing posts with label Cebuano Funny Quotes. Show all posts

Ang Gaba sa Gugma!


Dili tanang broken hearted gipasaktan or gibinuangan, ang uban gi gabaan! :)

A Woman's Prayer For No boyfriend since birth


A WOMAN'S PRAYER 
AT THE AGE OF:

21- Give me the best MAN
25- Give me a good MAN
30- Give me a MAN

ma inspire ka

  “Walay layo nga kugmo sa taas nga kuko.”
Grabe kanindot na quote!
It signifies determination, creativity & hope.
Unta ma inspire ka!

Nangayu ko sa Ginoo ug anghel ug IKAW ang iyang gi hatag
Nangayu ko sa Ginoo ug buwak
Gihatagan ko niya ug usa ka bandihadong buwak

Nangayu ko sa Ginoo ug minuto
Gihatagan ko niyag usa ka-adlaw

Nangayu ko sa Ginoo ug anghel
Ikaw iyang gihatag..Lisod mahigugma, kanang magtxt ta unya dili tah replayan


lisod mahigugma
lisod mag-pangga
lisod masakitan
lisod magsalig
lisod mag bag-o
pero ang lisod sa tanan
kanang magtxt ta unya dili tah replayan
sakit jud sa dughan ba?
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...