Ang Gaba sa Gugma!


Dili tanang broken hearted gipasaktan or gibinuangan, ang uban gi gabaan! :)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...