Showing posts with label Facebook Pick-up Lines Covers. Show all posts
Showing posts with label Facebook Pick-up Lines Covers. Show all posts

I hate to say this but… You are like my underwear..

I hate to say this but… You are like my underwear..
Coz i can’t last a day without you!!

Pinaglihi ka ba sa keyboard??

Pinaglihi ka ba sa keyboard??Kasi type kita..

Miss pwede ba kita maging driver??

Miss pwede ba kita maging driver??Para ikaw na magpapatakbo ng buhay ko..

Mahilig ka ba sa asukal??

Mahilig ka ba sa asukal??ang tamis kasi ng mga ngiti mo..

Exam ka ba??

Exam ka ba??Gustong gusto na kasi kitang i-take home eh!!

Centrum ka ba??

Centrum ka ba??kasi you make my life complete!!

Lecture mo ba ako??

Lecture mo ba ako??Lab kasi kita..

Can i take your picture??

Can i take your picture??Coz i want to show Santa exactly what i want for Christmas!!

Crayola Ka ba?

Crayola Ka ba?Ikaw kasi nagbibigay ng kulay sa buhay ko..

Minamalat na naman ang puso ko?

 Minamalat na naman ang puso ko?Paano kasi, laging sinisigaw ang pangalan mo..

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...