Nasa Diyaryo ang mga bali-balita


Ang maniwala sa bali-balita
Ay mapagbasa ng diyaryo.
Julio F. SilverioIncoming search terms: 
Julio F. Silverio Quotes 2013

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...